Trucjes met getallen

Trucjes met getallen 1

 

Wat heb je nodig: papier, pen

 

Begin de truc.

Je vraagt iemand uit het publiek om mee te doen.

Hij/zij krijgt pen en papier.

Vraag een getal van drie cijfers op het papier te zetten, waarvan het laatste cijfer kleiner is dan het eerste.

Daarna vraag je het getal in omgekeerde volgorde eronder te zetten.

Nu het onderste getal van het bovenste aftrekken.

Vraag of er een getal van drie cijfers uitkomt. Is dat het geval dan vraag je om het eerste (of het laatste) cijfer te noemen.

Nu kun jij het eindgetal berekenen.

Het middelste cijfer is altijd een 9. Het eerste en het laatste getal zijn samen altijd 9. Dus als je het eerste getal weet, weet je ook wat het laatste getal is.

Als de uitkomst maar uit 2 cijfers bestaat is het antwoordt altijd 99.

 

 

Voorbeeld:   735   

                  537

                  198         Dus eerst en laatste getal samen 9.

 

 

Trucjes met getallen 2

 

Je kunt een getal raden die iemand in gedachten heeft.

                                                                                     voorbeeld

Iemand neemt een getal in gedachten.                                   9

Dit vermenigvuldigen met 2.                                             18

Dan er 5 bij optellen.                                                               23

Dit vermenigvuldigen met 5.                                             115

Er 3 bij optellen.                                                             118

Dan vermenigvuldigen met 10.                                          1180

Er weer 3 bij optellen.                                                     1183 

Dan 150 aftrekken.                                                         1033

Dan vraag je wat er uit komt.

 

Nu ga je zelf rekenen.

Van de uitkomst streep je de laatste 2 cijfers weg.                 10

Van de rest trek je 1 af.                                                             9 

Wat overblijft is het getal dat de ander in gedachten had.

 

 

Trucjes met getallen 3

 

Raadt het getal wat iemand in gedachten heeft.

 

Iemand neemt een getal in gedachten.                          5

Dit vermenigvuldigt hij met 4.                                      20

Dan delen door 2.                                                          10

Dan met 7 vermenigvuldigen.                                         70

Vraag naar de uitkomst.

Dit getal deel je vervolgens door 14.                              5

Nu heb je het in gedachten genomen getal.

 

 

Trucjes met getallen 4

 

Jij weet de uitkomst van de som.

 

Je laat iemand een getal in gedachten nemen.

Daarbij laat je hem/haar een heleboel getallen optellen en aftrekken.

Hoeveel mag je zelf bedenken. Een keer laat je het in gedachten genomen getal aftrekken.

Wat er uitkomt weet jij ook.

Je moet dus wel zelf mee rekenen. Door dat te doen kun je er ook voor zorgen dat je niet onder de 0 komt.

 

 

Trucjes met getallen 5

 

Je laat iemand de cijfers 1  2  3  4  5  6  7  9  opschrijven (let op, geen 8).

Je bekijkt het rijtje eens en dan zie je dat een cijfer minder mooi geschreven is. Dat cijfer mag wel een keer geoefend worden.

Het slecht geschreven cijfer vermenigvuldig je met 9 en met dat getal laat je de hele rij cijfers vermenigvuldigen. De uitkomst hiervan is negen maal het lelijk geschreven cijfer.

 

Voorbeeld:

Het slecht geschreven cijfer is 5.

9 x 5 = 45

12345679 x 45 = 555555555

 

 

Wanneer je de acht te voorschijn wilt toveren laat je de hele rij cijfers vermenigvuldigen met 72.

 

12345679 x 72 = 888888888

 

 

Trucjes met getallen 6

 

Jij weet al het antwoordt van de som die gemaakt gaat worden.

 

Iemand mag een getal van drie cijfers op een papiertje schrijven.

Nu kun jij de uitkomst van de som al op een papiertje schrijven  en in een envelop doen.

Je krijgt de uitkomst door voor het opgeschreven getal een 2 te plaatsen en van het laatste cijfer een twee af te trekken (als het laatste cijfer kleiner is dan twee leen je van het voorgaande cijfer).

 

Je hebt nu op een papiertje een getal met drie cijfers.                673

Iemand anders zet daar weer een getal van drie cijfers bij.         986

En nog weer iemand anders nog een getal van drie cijfers.            564

Zelf schrijf je er nog een 4e en 5e getal bij.

Het 4e getal moet opgeteld met het 2e getal 999 worden.               13

Het 5e getal moet samen met het 3e getal 999 worden.                 435

                                                                                                    2671

Opgeteld zijn deze getallen het getal wat je opgeschreven hebt

En in de envelop hebt gedaan.

 

 

Trucjes met getallen 7

 

Rekensommen waar altijd 5 uitkomt.

                                                                                             voorbeeld

Je laat iemand een getal van één  cijfer in gedachten nemen.         8  

Dan moet hij hetzelfde getal er nog eens bijtellen.                        16

Daarna nog eens 10 bij optellen.                                                      26

Dan door 2 delen.                                                                            13

Tot slot het oorspronkelijke getal er weer van aftrekken.               5

Zie je, altijd 5.